Biomasa

Biomasa to najstarsze a obecnie najczęściej wykorzystywane odnawialne źródło energii.

Biomasa to zarówno pozostałości odpadów gospodarstwa domowego jak i resztki po przycinaniu zieleni miejskiej , ścinki drzew w lesie, są to też resztki z produkcji rolnej oraz odpady przemysłowe i komunalne
Według definicji Unii Europejskiej Biomasa stanowi trzecie co do wielkości źródło energii.Zalety biomasy

Biomasę warto wykorzystywać z wielu powodów. Paliwo to jest nieszkodliwe dla środowiska: ilość dwutlenku węgla emitowana do atmosfery podczas jego spalania równoważona jest ilością CO2 pochłanianego przez rośliny, które odtwarzają biomasę w procesie fotosyntezy. Ogrzewanie biomasą staje się opłacalne - ceny biomasy są konkurencyjne na rynku paliw. Wykorzystanie biomasy pozwala wreszcie zagospodarować nieużytki i spożytkować odpady.